space and lighting

cube@cube.bz

(+34) 972 53 56 72

Can Genis, 45
17707 Agullana. Girona.

InstagramFacebook

  • Eng
  • -
  • Cat
  • -
  • Cast
Drink from the sources of American rationalist architecture, Camarón de la Isla, the Lumière brothers, Bruce Nauman, Alvar Aalto or Jean Prouvé, new technologies, the Berlin scene, Caravaggio, The Young Ones, the Velvet Underground, rumba and punk, Leonardo da Vinci or shanty building in general (among many others) places us. performance, time codes, installation, scenic artifacts, new and old lighting systems, spatial dramaturgy, lack or excess of narrative, the law of gravity, mechanisms of perception, rotaflex and linguistics, white darkness and radical simplicity are some of our creation tools. trained in visual arts, theater and architecture, our work is characterized by the permanent search in the fields of light, space, and the objects that occupy it through the transgressive attitude that involves placing oneself within the limits of paratheatricality. We have worked, among others, with General Elèctrica, Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Àlex Rigola, Marcel.lí Antunez, Constanza Brcnic, Augustí Fernandez, Albert Pla, Standstill, La Fura dels Baus, Agrupación Señor Serrano, Mal Pelo, Silvia Pérez Cruz, Los Corderos, Cabo San Roque, Sol Picó, Maria Arnal and Marcel Bagès, Rosalía...
Download CV
Beure de les fonts de l'arquitectura racionalista nord-americana, de Camarón de la Isla, els germans Lumière, Bruce Nauman, Alvar Aalto o Jean Prouvé, les noves tecnologies, l'escena berlinesa, Carvaggio, The Young Ones, la Velvet, la rumba i el punk, Leonardo da Vinci o el barraquisme en general (entre molts altres) ens situa. performance, time codes, instal·lació, artefactes escènics, nous i vells sistemes d'il·luminació, dramatúrgia espacial, radical simplicity, la manca o l'excés de narrativa, la llei de la gravetat, white darkness, mecanismes de percepció, rotaflex i lingüística són algunes de les nostres eines de creació. formats en arts visuals, teatre i arquitectura, el nostre treball es caracteritza per la recerca permanent en els camps de la llum, l'espai, i els objectes que l'ocupen mitjançant l'actitud transgressora que comporta situar-se en els límits de la parateatralitat. Hem treballat, entre d'altres, amb General Elèctrica, Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Àlex Rigola, Marcel.lí Antunez, Constanza Brcnic, Augustí Fernández, Albert Pla, Standstill, La Fura dels Baus, Agrupació Senyor Serrano, Mal Pelo, Sílvia Pérez Cruz, Los Corderos, Cabo San Roque, Sol Picó, Maria Arnal i Marcel Bagès, Rosalía...
Descarrega el CV
Beber de las fuentes de la arquitectura racionalista norteamericana, de Camarón de la Isla, los hermanos Lumière, Bruce Nauman, Alvar Aalto o Jean Prouvé, las nuevas tecnologías, la escena berlinesa, Caravaggio, The Young Ones, la Velvet , la rumba y el punk, Leonardo da Vinci o el chabolismo en general (entre muchos otros) nos sitúa. performance, time codes, instalación, artefactos escénicos, nuevos y viejos sistemas de iluminación, dramaturgia espacial, radical simplicity, la falta o el exceso de narrativa, la ley de la gravedad, white darkness, mecanismos de percepción, rotaflex y lingüística son algunas de nuestras herramientas de creación. formados en artes visuales, teatro y arquitectura, nuestro trabajo se caracteriza por la búsqueda permanente en los campos de la luz, el espacio, y los objetos que lo ocupan mediante la actitud transgresora que comporta situarse en los límites de la parateatralitad. Hemos trabajado, entre otros, con General Elèctrica, Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Alex Rigola, Marcel.lí Antunez, Constanza Brcnic, Augustí Fernández, Albert Pla, Standstill, La Fura dels Baus, Agrupación Señor Serrano, Mal Pelo, Silvia Pérez Cruz, Los Corderos, Cabo San Roque, Sol Picó, Maria Arnal y Marcel Bagès, Rosalía...
Descargar el CV

María de la Cámara. Co Founder

Trained in Set and Lighting design at ESAD Barcelona. Space design at EINA Barcelona. University degree teaching at ERAM. Master degree teaching at ELISAVA, UPC

Formada en disseny d'escenografia i il.luminació a ESAD Barcelona. Disseny d'espai a EINA Barcelona. Professora de grau univeritari a UDG ERAM. Professora de masters de postgrau a ELISAVA i UPC

Formada en diseño de Escenografía e Iluminación en ESAD Barcelona. Diseño de espacio en EINA Barcelona. Docencia universitaria en ERAM. Máster docente en ELISAVA, UPC

Gabriel Paré Lezcano. Co Founder

Trained in Set and Lighting design at ESAD Barcelona. University degree teaching at ERAM. Master degree teaching at ELISAVA, UPC

Format en disseny d'escenografia i il.luminació a ESAD Barcelona. Professor de grau univeritari a UDG ERAM. Professor de masters de postgrau a ELISAVA i UPC

Format en diseño de Escenografía e Iluminación en ESAD Barcelona. Docencia universitaria en ERAM. Máster docente en ELISAVA, UPC

Andreu Fàbregas

Lighting Technician. Programmer and live operator

Tècnic d'il.luminació Programador i operador de taula

Técnico de iluminación Programador y operador de mesa

Albert Mosoll

Lighting Technician. Programmer and live operator

Tècnic d'il.luminació Programador i operador de taula

Técnico de iluminación Programador y operador de mesa

Isabel del Moral

Lighting Technician. Programmer and live operator

Tècnic d'il.luminació Programador i operador de taula

Técnico de iluminación Programador y operador de mesa

Kike Blanco.

Set and FX designer. Mechanical partner

Dissenyador d'elements escènics i efectes especials Construcció escenogràfica

Diseñador de elementos escénicos y efectos especiales Construcció escenogràfica

Kike Salgado

Set constructor and stage manager.

Construcció i muntatge escenogràfic Coordinador escenari

Construcción y montaje escenográfico Coordinador escenario